Dziękujemy za obozy Lato 2017!

Dziękujemy zawodnikom i rodzicom za zaufanie, jakim nas obdarzyliście w te wakacje :)

Ogromne podziękowanie również dla całej kadry Polish Soccer Skills za wspaniałą współpracę