1. Indywidualizacja 
  Indywidualizacja treningu pozwala zawodnikom na szybsze przyswajanie przez nich informacji, a trenerowi daje możliwość do przekazania większej ilości wskazówek.
   
 2. Odżywianie + Trening + Regeneracja
  Trening w dzisiejszych czasach jest procesem, który trwa przez 24h, w drodze do mistrzostwa należy zdać sobie sprawę, że dieta i regeneracja jest równie ważna jak sam trening.
   
 3. Kompleksowość 
  Nowoczesna piłka nożna jest grą niezwykle złożoną i wymaga od zawodników uniwersalności, którą wypracowujemy w naszym systemie m.in. poprzez pracą nad wszystkimi fazami gry.
   
 4. Wszystko z piłką
  W trakcie zajęć prowadzonych systemem Soccer Skills Pro wszystkie zajęcia prowadzone są z piłką, która jest nieodzownym elementem tego sportu.
   
 5. Od ćwiczeń do gry
  Ćwiczenie w początkowej fazie ma pozwolić zawodnikom zrozumieć podstawowe cele stawiane przed nimi. Stopniowa progresja ćwiczenia sprawia, że staje się ono co raz bardziej wymagające dla gracza, a zaraz bardziej rozwijające. Ostatnim etapem jest gra dowolna, która jest weryfikacją wcześniej wykonanej pracy.
   
 6. Praca (7’) + Odpoczynek (3’)
  Na każde 7 minut ćwiczeń przypadają 3 minuty aktywnej przerwy (proporcje te specjalnie dla Polish Soccer Skills ustalił dr Piotr Wiśnik na podstawie swoich badań) à dzięki tej zależności w trakcie treningu systemem szkolenia Soccer Skills Pro zawodnik przez cały czas trwania treningu zachowuje optymalne pobudzenie, które pozwala na najlepsze przyswajanie wiedzy.
   
 7. MOTTO
  Całość procesu nauczania w systemie Soccer Skills Pro opiera się na wzajemnym przenikaniu obszarów motoryki, techniki, taktyki oraz psychologii.
   
 8. Komunikacja
  To w jaki sposób zawodnicy rozmawiają ze sobą, trenerem czy rodzicami jest bardzo istotne, pozwala odróżnić graczy o wysokiej kulturze i inteligencji.
   
 9. Technika + Inteligencja + Koordynacja + Szybkość
  Gracz w trakcie meczu musi wykazać się wszystkimi tymi cechami, dlatego też ćwiczenia w systemie Soccer Skills Pro są budowane tak, aby kompleksowo rozwijać zawodnika w każdej z tej płaszczyzn.
   
 10. Szczegóły
  Dbałość o szczegóły stanowi kluczowy element systemu Soccer Skills Pro, ponieważ w dzisiejszych czasach to właśnie szczegóły decydują o sukcesie w meczu, zawodnicy muszą to rozumieć, aby odnosić sukces.
   
 11. Świadomość
  Chcemy edukować zawodników, którzy rozumieją jak ciężko należy pracować, aby móc zostać graczem światowego formatu.