Trening drużynowy w systemie Soccer Skills PRO TEAM oparty jest o podział drużyny na małe grupy (czteroosobowe, ośmioosobowe). Daje to łatwość w wychwytywaniu detali w trakcie nauczania oraz pozwala szybciej doskonalić elementy techniczno-taktyczne.

System Soccer Skills PRO TEAM zawiera rocznę planifikację treningów, w której wyznaczone są cele: roczne, miesięczne i tygodniowe w oparciu o potrzeby zawodników w danym wieku, związane z ich rozwojem i predyspozycjami motorycznymi. Koordynacyjne Zdolności Motoryczne (KZM) stanowią jeden z głównych elementów nauczania.