System Soccer Skills PRO obejmuje 7 etapów treningowych - od 5 do 19 roku życia. Jest to zgodne
z procesem edukacji, którą przechodzą dzieci. Kategorie obejmują całą edukację. 

Zdjęcie lub film

Każda kategoria wiekowa ma swoje cele do zrealizowania. Przechodząc z kategorii do kategorii musi być zachowana ciągłość celów to znaczy zrealizowany materiały jest tylko przypomniany i przechodzi się do bardziej rozbudowanych zajęć. Również istotne jest to, że wszyscy trenerzy mają dostęp do tego co było w przeszłości robione, aby kontynuować pracę. Na początkowych etapach szkolenia główny akcent położony jest na umiejętności techniczne, po 12 roku życia duże znaczenie nabiera przygotowanie taktyczne. W każdej z tych kategorii również inaczej oceniani są zawodnicy, inne są stawiane przed nimi priorytety. W ten sposób możemy lepiej określić potencjał zawodnika na danym etapie wiekowym. 

Etap 0 i 1 (5-8 lat)

Etap 0 oraz 1 charakteryzuje się dużą żywiołowością jeśli chodzi o uprawianie piłki nożnej. Nauczanie odbywa się głównie w formie zabaw. Przyswajanie pierwszych elementów technicznych związanych z uprawianą dyscypliną następuje już na etapie 1, są to jednak proste elementy, wynikające z naturalnego rozwoju dziecka i chęci posiadania piłki jak np. drybling czy odbiór piłki.

Etap 2 (9-10 lat)

Około 9-10 roku życia rośnie zdolność koncentracji a także ruchy stają się oszczędne, dokładne co wpływa na nauczanie bardziej skomplikowanych elementów technicznych i taktycznych. postępuje intelektualizacja czynności (wzrost zainteresowania efektami, chęć współzawodnictwa, zadowolenie z udanych ćwiczeń).

Etap 3 i 4 (11-14lat)

Wielu przyjmuje koniec etapu 4, a więc wiek 14 lat jako poziom niemal pełnego opanowania umiejętności technicznych. Bez wątpienia wachlarz umiejętności zawodnika powinien być już na bardzo wysokim poziomie, pozwalając zarazem na naukę coraz bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu taktyki. Pod kątem motoryki następuje najbardziej dynamiczny rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych. Dodatkowo etapy te charakteryzuje wysoki poziomi odwagi, duża aktywność, rosnąca zdolność do odbioru informacji, niezwykła łatwość uczenia się nawet najbardziej skomplikowanych ruchów. 

Etap 5 i 6 (15-19 lat)

Na tym etapie następuje doskonalenie poznanych elementów technicznych, coraz większą rolę odgrywa obszar taktyki, a mecz jest wyznacznikiem poziomu opanowania umiejętności przez zawodników. Dodatkowo w etapie 6 pojawia się trening pozycyjny, nakierowany na zadania i oczekiwania dla zawodników występujących na konkretnych pozycjach. Pod kątem motoryki większy nacisk kładzie się na siłę i wytrzymałość specjalną  a także na doskonalenie poznanych już nawyków ruchowych.