Testy w systemie Soccer Skills PRO stanowią niezwykle istotny element oceny zawodnika. Na ich podstawie oceniany jest potencjał zawodnika, jego mocne strony oraz elementy, które wymagają dalszego treningu. Testy dzielą się na dwie kategorie: testy sprawności specjalnej oraz testy sprawności ogólnej.

Zdjęcie lub film

REPREZENTACJE POLISH SOCCER SKILLS

Na podstawie testów umiejętności powoływane są Reprezentacje Polish Soccer Skills.

Podczas wszystkich obozów Polish Soccer Skills przeprowadzane są testy umiejętności, zawodnicy którzy najlepiej wypadli w testach we wszystkich kategoriach wiekowych powoływani są do Reprezentacji PSS i objęci są specjalnym programem opieki i promocji. Mają organizowane specjalne treningi i zgrupowania i wyjeżdżają na zagraniczne sparingi z najlepszymi europejskimi drużynami, by pokazać się w profesjonalnej piłce.

TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ

Prowadzenie piłki

Test ten stawia przed zawodnikiem zadanie przeprowadzenia piłki w najszybszy możliwy sposób. Dystans na którym zawodnik musi przeprowadzić piłkę to 20 metrów. Test ten jest wyznacznikiem panowania nad piłką przez zawodnika, będącego w pełnym biegu.

Zwroty z piłką

W tym teście zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 6 zwrotów prowadząc jednocześnie piłkę. Kompleksowy test oceniający szybkość i zwrotność zawodników, poziom koordynacji, a także panowania nad piłką na małym obszarze, przy nagłych, szybkich zmianach kierunku biegu – a więc zespół czynności ruchowych odwzorowujących to co dzieje się na boisku piłkarskim w trakcie meczu. 

Żonglerka

Zadaniem zawodnika jest wykonanie jak największej ilości podbić piłki w czasie 30 sekund. Jest to bardzo istotny test, który pokazuje jak zawodnik panuje nad piłką. Dodatkowo test ten w wymierny sposób ocenia poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych miedzy innymi takich jak zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów oraz zdolność orientacji przestrzennej.

Podania piłek

Zawodnik w tym teście ma za zadanie w najkrótszym czasie wykonać 4 podania do bramek. Dwa podania muszą zostać wykonane nogą lewą i dwa nogą prawą. W ocenie testu liczy się celność oraz czas. W teście tym zawodnik sam decyduje w jakiej kolejności wykona podania, jaką liczbę kontaktów z piłką wykona przed wykonaniem podania, przez co musi podejmować decyzje równie szybko jak w trakcie trwania meczu.

TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

Skok w dal z miejsca

Skok w dal z miejsca. To test określający moc kończyn dolnych badanych. Jeden z testów sprawności ogólnej, którego wyniki bardzo mocno korelują z wynikami osiągniętymi w piłce nożnej. Oznacza to, iż zazwyczaj zawodnicy osiągający bardzo dobre wyniki w tym teście, mają również wysokie predyspozycje do uprawiania piłki nożnej. 

Bieg zwinnościowy

Bieg zwinnościowy. Test określający nie tylko szybkość, ale również koordynację i siłę eksplozywną zawodników. Po przebiegnięciu prostego odcinka, zawodnik musi wykazać się wysokim poziomem koordynacji ruchowej, jak najszybciej zmieniając kierunek biegu, a także wysokim poziomem siły eksplozywnej – wygenerować w jak najkrótszym czasie jak największą moc potrzebną do osiągnięcia przyspieszenia na kolejnym odcinku.

Sprint na odcinku 5 metrów

Test sprintu na odległości 5 metrów określa poziom przyspieszenia zawodnika, bardzo ważny w piłce nożnej. Często zawodnik będący bardzo szybki na krótkim dystansie ma przewagę nad pozostałymi, wykonując szybki, nagły start do piłki, czy też wyprzedzając obrońcę.  Jest to jeden z bardziej popularnych a zarazem wiarygodnych testów, stosowanych na całym świecie, począwszy od piłki dziecięcej, a skończywszy na seniorskiej, dzięki któremu można uzyskać informacje na temat osiągniętego poziomu szybkości, a także siły eksplozywnej zawodników. Test wykonywany z półmetrowego nabiegu.

Sprint na odcinku 20 m

Głównym celem testu sprintu na odległości 20 metrów jest określenie przyspieszenia uczestników testu, a także uzyskanie rzetelnych informacji na temat ruchliwości i szybkości badanych. Test ten określa zdolność do utrzymania szybkości na dłuższym dystansie, aniżeli miało to miejsce w poprzedniej próbie. Podobnie jak powyżej, zawodnicy startują z półmetrowego nabiegu, tak aby wykluczyć z badania czas reakcji, a móc skupić się na badaniu szybkości lokomocyjnej zawodników.