Ekonomia24.pl, Pomysł na profesję - indywidualny trener piłkarski

Powstaje nowy zawód - indywidualny trener piłki nożnej. W Polsce to nowość, za granicą standard

Trener piłkarski do tej pory kojarzył się z trenerem klubowym. Jednak potencjał zawodników nie zawsze jest odpowiednio rozwijany. Trzy lata temu szkoleniowcy Polish Soccer Skills zaczęli wdrażać własny system indywidualnego szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży.

System, który przez lata tworzony był przez polskich, holenderskich i hiszpańskich specjalistów składa się z treningu techniki piłkarskiej w grupach czteroosobowych, motoryki, treningu mentalnego, gier zadaniowych, a także wiedzy z zakresu taktyki, diety, regeneracji i nauki języków obcych.

- Trener pracujący maksymalnie z czwórką zawodników jest w stanie zwrócić uwagę na każdy szczegół, wyeliminować każdy błąd, a przede wszystkim dostosować trening do indywidualnych umiejętności i możliwości zawodników - mówi Maciej Szymański, dyrektor sportowy Polish Soccer Skills. - Pracujemy też nad mentalnością zawodników i przygotowaniem motorycznym, chcemy kształcić inteligentnych piłkarzy o wysokich umiejętnościach technicznych, tak aby stanowili oni mocny trzon swoich drużyn - dodaje.

Trenerzy licencjonowani prowadzą na własny rachunek "korepetycje piłkarskie" według metodologii Polish Soccer Skills w ponad 20 miastach w Polsce. Jednak trenerów licencjonowanych stale przybywa i docelowo, szkolenie to ma objąć całą Polskę.

- Żeby uzyskać licencję trenera Polish Soccer Skills trzeba mieć, oprócz uprawnień trenera piłkarskiego, doskonały kontakt z dziećmi, chcieć stale podnosić swoje kwalifikacje, potrafić motywować, a przede wszystkim żyć piłką 24 godziny na dobę - mówi Maciej Szymański.

Kurs obejmuje 32 godziny wykładów z polskimi i zagranicznymi trenerami, psychologami, fizjologami oraz 120 godzin praktyki treningowej z dziećmi. Po pozytywnej ocenie trener sprzęt, szczegółowe konspekty treningowe, wsparcie marketingowe oraz merytoryczne i od tej pory może prowadzić korepetycje piłkarskie według metodologii Polish Soccer Skills na własny rachunek.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego ćwiczących. - Na bazie genetycznie uwarunkowanych i systematycznie rozwijanych zdolności ruchowych, ważne jest stworzenie im optymalnych warunków do nabywanie umiejętności piłkarskich - mówi dr Piotr Wiśnik, przewodniczący Rady Programowej Polish Soccer Skills - Technologia procesu szkolenia Polish Soccer Skills pozwala nie tylko dokładnie określić potencjał motoryczny, kształtować go wraz z rozwojem umiejętności piłkarskich, ale zawiera również sposoby działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w warunkach gry w piłkę nożną oraz poza zajęciami sportowymi - dodaje.

www.ekonomia24.pl/artykul/705487,943005-Indywidualny-trener-pilkarski.html