Functional Movement System - FMS

Monitorowanie motoryczności zawodnika przy wykorzystaiu testów funkcjonalnych jest punktem wyjścia do oceny ruchu i planowania procesu poprawy wzorców ruchowych. Jednym z narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalności jest FMS (ang. Functional Movement System).

FMS jest to zbiór testów stanowiący system oceny funkcjonalnej zwracjący uwagę przede wszystkim na jakość ruchu. Warto podkreślić, że narzędzie to stanowi swego roadzaju filtr do wychwytywania informacji o globalnym wzorcu ruchowym. Uzyskane dane określają źródła problemu oraz sposoby ich kompensacji.

FMS prowokuje wykorzystanie odpowiednich wzorców ruchowych przez Twoje ciało, przez co łatwo identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu.

Functional Movement System skład się z 7 testów:

 1.  Pełny przysiad.
 2.  Przeniesienie nogi nad poprzeczką.
 3.  Przysiad w wykroku.
 4.  Ocena ruchomości obręczy barkowej.
 5.  Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi.
 6.  Wyprost kończyn górnych z leżenia przodem (tzw. "pompka").
 7.  Test stabilności rotacyjnej tułowia.


We wszystkich zadaniach ruchowch będziesz podlegał ocenie w skali 0 do 3 gdzie:

 • 3 – prawidłowo wykonałeś wzorzec ruchowy.
 • 2 – wykonałeś wzorzec ruchowy z elementem kompensacji.
 • 1 – nie jesteś w stanie wykonać wzorca ruchowego.
 • 0 – odczuwasz ból w trakcie ruchu.

 

Każdą próbę wykonujesz dwukrotnie, a ocenie podlega lepsze wykonanie, przy próbach asymetrycznych oceniamy słabszą część ciała, zapisując wynik niższy. Pozwli to na wskazanie wyraźnych róznic między np. lewą a prawą stroną.

Na podstawie badań opracowane zostały przedziały punktowe, które pozwoliły określić pewne zależności:

 • 18-21 punktów – Twoje ciało porusza się w prawidłowym wzorcu ruchowym, ryzyko urazu przeciążeniowego jest minimalne,
 • 14-18 punktów – masz asymetrie i wykorzystujesz pewne kompensacje, wzorce ruchowe są zaburzone, ryzyko urazu przeciążeniowego 25%-35%,
 • wynik poniżej 14 punktów –  prawdopodobieństwo wystąpienia urazu u Ciebie wzrasta do ponad 50%.

 

Dzięki uzyskanemu wynikowi w teście FMS wiesz na czym stoisz!

 

 

konsultant ds. fizjoterapii PSS Bartosz Kot

Fizjoterapia Bartosz Kot

www.fizjoterapiabkot.pl