Junior.sport.pl: Metodologia treningu piłkarskiego dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży

Trener prowadzący szkolenie piłkarskie dla najmłodszych musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci. Każda kategoria wiekowa odznacza się swoistą specyfiką, którą należy wziąć pod uwagę przy planowaniu treningu.

Tomasz Sołtysiak - trener i koordynator szkolenia Polish Soccer Skills

Zwyczajowo w systemach szkoleniowych występuje podział dzieci i młodzież na 6-7 kategorii wiekowych. Nasze infografiki wskazują charakterystykę czterech grup, z podziałem na potrzeby szkoleniowe i zdolności psychofizyczne młodych zawodników.

Trening dla dzieci najmłodszych (U8-U10) skupia się przede wszystkim na jednostkach szybkościowych i koordynacyjnych. Wprowadza się również w małym stopniu elementy taktyki. Przeważają gry i zabawy, jednak nawet już w grupie ośmiolatków można realizować formę ścisłą (oczywiście dostosowaną do wieku). Jest ona niezbędna, by nauczyć zawodników prawidłowej techniki ruchu, skupiając się na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu czasu podczas gry właściwej.

Duży nacisk kładzie się na integrację, otwieranie nieśmiałych zawodników, stopniowe budowanie odporności psychicznej.

Piłka nożna dla dzieci

 

Trening piłkarski dzieci w wieku 11-13 lat (U12) zostaje wzbogacony o ćwiczenia siły z wykorzystaniem własnego ciała. Gimnastyka siłowa opiera się na stabilizacji i wzmocnieniu mięśni tułowia oraz stawów biodrowego, kolanowego i skokowego.

 

Piłka nożna dla dzieci

 

W starszych grupach (U14) stopniowo maleje udział treningu koordynacyjnego i szybkościowego, wzrasta natomiast procent udziału treningu siłowego a także przygotowanie kondycyjne.

 

Piłka nożna dla dzieci

 

Trening młodzieży w kategoriach U16 i U19 opiera się na przygotowaniach pod kątem sezonu. W okresie przygotowawczym następuje nacisk na trening siły i wytrzymałości. Trening siłowyjest stałym elementem występującym na przemian w kilkutygodniowych mezocyklach, skupiających się na przemian na pracy o charakterze wytrzymałości siłowej oraz treningu mocy

 

Piłka nożna dla dzieci