Junior.sport.pl: Metodologia w nauczaniu gry w piłkę nożną

Nauczanie gry w piłkę nożną winno być podstawowym punktem założeń, każdego klubu piłkarskiego, akademii, szkółki itd., a zarazem głównym celem jaki przyświeca trenerowi w pracy z dziećmi. Nauczanie, a więc postępowanie w sposób metodologiczny, krok po kroku, łącząc poznawane elementy w większą całość, powinno być połączone z wieloma zabawami, dostarczającymi dzieciom radości z gry w piłkę nożną. Nauczanie to również korygowanie błędów, a także pokazywanie i wyjaśnianie odpowiednich rozwiązań. Polish Soccer Skills opracował w tym aspekcie innowacyjne i skuteczne rozwiązanie.

Kompleksowość działań trenerskich

Kompleksowe nauczanie gry w piłkę nożną dotyczy łączenia wielu aspektów w trakcie jednostki treningowej, a nawet poszczególnego ćwiczenia. W zajęciach wg metodologii Polish Soccer Skills realizowane są cele z zakresu techniki, taktyki, motoryki a także obejmujące sferę mentalną zawodnika. Dla przykładu, głównym celem treningu kategorii wiekowej U-12 może być przyjęcie kierunkowe piłki - jest to element techniczny. Ćwiczenia wg metodologii Polish Soccer Skills są tak skonstruowane, by wokół głównego celu, jakim w omawianym przykładzie jest przyjęcie kierunkowe piłki, występowały również wcześniej wspomniane elementy z zakresu taktyki (np. uwolnienie się od krycia), motoryki (np. orientacja przestrzenna, szybkość), czy przygotowania mentalnego (współpraca z partnerami z drużyny).

Usystematyzowany plan uczenia

Jedną z dróg prowadzących do sukcesu jest posiadanie planu jak go osiągnąć. Sukcesem Polish Soccer Skills ma być jak największa liczba świadomych zawodników, posiadających wysokie umiejętności piłkarskie. Aby to osiągnąć Polish Soccer Skills we współpracy z Królewską Madrycką Federacja Piłki Nożnej opracował logicznie poukładany (usystematyzowany) plan nauczania gry w piłkę nożną. Opiera się on na wytyczeniu celów treningowych dla poszczególnych kategorii wiekowych wokół 4 wspomnianych wyżej elementów - techniki, taktyki, motoryki oraz psychiki zawodnika. W najmłodszej kategorii wiekowej - U8 rozpoczyna się nauczanie podstawowych elementów technicznych (czucie piłki) i taktycznych (jak chociażby odbiór piłki zaraz po stracie. Jest to bardzo naturalny odruch dziecka, gdyż w tym wieku, każde z nich chce być jak najdłużej przy piłce). Duży nacisk kładzie się na przygotowanie motoryczne, które powinno zawierać wiele elementów związanych rozwojem koordynacji i szybkości zawodnika, wspierając tym samym rozwój ogólnego potencjału ruchowego dziecka. Przechodząc przez kolejne kategorie wiekowe Polish Soccer Skills naucza, utrwala, aż w końcu doskonali wszystkie elementy związane z przygotowaniem kompletnego zawodnika, będącego na szczycie szkoleniowej piramidy.

Innowacyjne metody

Innowacyjność pracy z zawodnikami wg metodologii Polish Soccer Skills opiera się na dwóch głównych aspektach. Pierwszy z nich dotyczy czasu pracy ćwiczenia i aktywnej przerwy wypoczynkowej. W większości ćwiczeń zawodnicy pracują wg schematu 7 minut ćwiczenia + 3 minuty aktywnej przerwy. Wynika to z faktu przeprowadzanych badań, które dowiodły, iż centralny układ nerwowy jest w stanie pracować na maksymalnej koncentracji w granicach 7 minut, po czym potrzebuje innego, często mniej intensywnego bodźca, odciągającego uwagę od koncentracji na wcześniejszym ćwiczeniu. Pokazuje to podejście Polish Soccer Skills do treningu, gdzie nie tylko sprawność narządów ruchu, czy układów krążenia i oddechowego odgrywa ważną rolę w treningu. Również procesy myślowe, służące maksymalnej koncentracji na danym zadaniu ruchowym, są ważnym aspektem, przy projektowaniu ćwiczeń. Trzyminutowa przerwa powinna odbywać się w aktywnej formie, np. w postaci żonglerki piłki, lub dowolnego, spokojnego prowadzenia piłki. Drugi aspekt świadczący o innowacyjności treningu to indywidualne podejście do każdego zawodnika. W każdych zajęciach wspomniane w powyższych akapitach elementy przenikają się wzajemnie, tworząc jednolity, logicznie ułożony plan, dopasowany odpowiednio do potrzeb danej kategorii wiekowej. Powyższe założenia zostają osiągnięte dzięki pracy jednego trenera z czwórką zawodników. W tym momencie trener skupia się na indywidualnych umiejętnościach technicznych i sprawnościowych zawodnika. Pozwala to trenerowi na bardzo szczegółowe podejście do swoich podopiecznych, zwracając uwagę na detale, które bardzo często warunkują poziom osiągnięcia mistrzostwa sportowego zawodników, będący nadrzędnym celem szkolenia każdego z trenerów. W dalszej części zajęć trenerzy pracujący ze swoją czwórką zawodników, łączą się w większe grupy po to, by w grach bardziej skoncentrować się na doskonaleniu wcześniej nauczanych elementów.

 

Źródło:http://www.junior.sport.pl/junior/1,140985,16727347,Metodologia_w_nauczaniu_gry_w_pilke_nozna.html