Nowy ośrodek Soccer Skills

Realizator Soccer Skills zawarł porozumienie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym OHP. Począwczy od stycznia obozy będą odbywać się w obiekcie należącym do OHP