Patronat Ministerstwa Sportu

Dziękujemy Ministrowi Sportu i Turystyki - Panu Witoldowi Bańce za kolejny rok patronatu honorowego nad projektem Polish Soccer Skills!

Jesteśmy dumni, że projekt Polish Soccer Skills już 8 rok objęty jest honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. 

Wyróżnienie to jest docenieniem zaangażowania całej naszej kadry i zawodników związanych z Polish Soccer Skills. 

Jest do dla nas zaszczyt i motywacja do dalszej, ciężkiej pracy.