Soccer Skills w Polsce

Krzysztof Kunik decyduje się organizować Soccer Skills w Polsce. Są to oboy piłkarskie, podczas których trenuje się technikę piłkarską z indywidualnym trenerem. Nawiązał współpraca z Fundacją Talent-Promocja-Postęp ze...