Szkolenie kadry Polish Soccer Skills Warszawa 2018

W Warszawie kadra Polish Soccer Skills przygotowywała się do obozów Zima 2019. Na szkoleniu gościliśmy przedstawicieli rządowej fundacji Indii, która rozpoczyna wdrażanie systemu Soccer Skills PRO.

Docelowo projekt ma objąć całe Indie. Hinduskie dzieci i trenerzy będą trenować tą samą metodologią, która została wypracowana przy wspópracy polskich, hiszańskich i niemieckich ekspertów Polish Soccer Skills.

Dodatkowo w ramach szkolenia odbyły się oddzielne bloki tematyczne uwzględniające stanowiska pracy podczas obozów.