Trening mentalny na obozach Polish Soccer Skills

Jakich efektów możemy się spodziewać po zajęciach z psychologiem sportu, jak poprawić pewność siebie, koncentrację, kontrolę emocji, czy koncentrację, by stać się lepszym piłkarzem?

Trening mentalny to nabywanie i rozwój umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w sporcie. Metodologia treningu mentalnego Polish Soccer Skills oparta została na brytyjskim modelu 5C, autorstwa Chrisa Harwooda. Spójny system treningu mentalnego dostosowany jest do wieku i predyspozycji zawodników. Celem jest kształtowanie cech i umiejętności takich jak: pewność siebie (confidence), motywacja (commitment), kontrola emocji (control), koncentracja (concentration), komunikacja (communication).

Systematyczna praca nad każdym z elementów prowadzi do wymienionych poniżej efektów:

Pewność siebie

 • zawodnik wierzy w swoje umiejętności i zdolność do osiągania celów;
 • pewność siebie zawodnika znajduje odzwierciedlenie w jego myślach, słowach i podejmowanych działaniach; wyraża się również poprzez mowę ciała;
 • zawodnik traktuje błędy jako okazję do nauki.

Motywacja

 • zawodnik ma świadomość, że ciężka praca podczas treningów rozwija jego umiejętności i dzięki temu chętnie podejmuje wysiłek;
 • zawodnik wytrwale dąży do celu;
 • zawodnik potrafi reagować w sytuacjach obniżenia motywacji.

Kontrola emocji

 • zawodnik potrafi rozpoznać i nazwać emocje;
 • zawodnik rozumie związki zachodzące pomiędzy sferą emocjonalną, poznawczą i behawioralną;
 • zawodnik zna optymalny dla siebie poziom pobudzenia; 
 • zawodnik potrafi regulować swój poziom pobudzenia w zależności od wymogów sytuacji.

Koncentracja

 • zawodnik potrafi skupić uwagę na tym, co jest istotne w danym momencie i utrzymać ją przez określony czas;
 • zawodnik posiada zdolność blokowania dystraktów;
 • zawodnik potrafi reagować w sytuacjach rozproszenia uwagi.

Komunikacja

 • zawodnik zna zasady skutecznego komunikowania się;
 • zawodnik potrafi efektywnie komunikować się z trenerem i kolegami z drużyny, zarówno poprzez sygnały werbalne jak i niewerbalne;
 • zawodnik ma świadomość istnienia barier komunikacyjnych utrudniających zrozumienie przekazu i wie jak przeciwdziałać zakłóceniom powodowanym przez te bariery.

Zapraszamy na treningi mentalne podczas obozów ZIMA 2021:

Oferta obozów w ferie >>

Oferta obozów świątecznych >>