TS Podbeskidzie Bielsko-Biała korzysta z systemu Soccer Skills PRO TEAM

W dniu 19.10.2016 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Polish Soccer Skills a TS Podbeskidzie Bielsko-Biała. Umowę o współpracy parafował Prezes klubu TS Podbeskidzie Bielsko-Biała Pan Tomasz Mikołajko oraz Prezes spółki Soccer Skills Pan Krzysztof Kunik wraz z Panią Eweliną Stępień-Kunik prezesem Fundacji Polish Soccer Skills.

Od listopada Akademia Piłkarska TS Podbeskidzie będzie korzystać z systemu Soccer Skills PRO TEAM. Jest to platforma pozwalająca zarządzać w sposób kompleksowy procesem szkolenia dzieci i młodzieży. Dzięki dostępowi do Soccer Skills PRO TEAM zawodnicy Podbeskidzia od 4 do 19 roku życia będą szkoleni wg spójnego systemu, który zagwarantuje Im zrównoważony rozwój.
Dodatkowo szkolenie z filozofii Soccer Skills PRO TEAM przejdą wszyscy trenerzy Akademii. Osobą odpowiedzialną wdrażanie systemu w klubie jest koordynator Akademii Pan Andrzej Wyroba.