TV Biznes, Rozmowa dnia

Rozmowa z Krzysztofem Kunikiem, pomysłodawcą projektu Polsat Soccer Skills.