Wzorce ruchowe

Poznaliśmy już FMS (ang. Functional Movement System) - system oceny wzorców ruchowych, pozwalający identyfikować ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu. Właściwie czym są wzorce ruchowe?

Wzorce ruchowe zdefiniowane są jako skoordynowane i optymalne działanie układu ruchu, którego wynikiem jest czynność ruchowa całego ciała lub jego segmentów.

Inaczej możemy powiedzieć, że są to pierwotne ścieżki, czyli złożone funkcje ruchowe, których uczymy się we wczesnych fazach rozwoju, a potem doskonalimy przez całe życie.

Od początku sowjego życia bazujesz na wzorcach ruchowych, zmieniasz je, dopasowujesz i ulepszasz. Twój rozwój możliwy jest dzięki określonym sekwencjom ruchowym, które zakodowane są w Twoim ciele. Jedne poprzedzają drugie, utrzymując pewien porządek i kolejność. Pierwszym podsatwowym wzorcem, jaki zaistniał zaraz po tym, jak pojawiłeś się na tym świecie był oddech. Obserwując niemowlęta zauważamy, że kolejne wzorce ruchowe kształtowane są w formie przetaczania z boku na bok, podpierania na rączkach, chodzenia na czworaka i raczkowania. Są to podstawy, których nie należy lekceważyć w rozwoju, co potwierdza szereg koncepcji fizjoterapetycznych dotyczącyh psychomotoryki dziecka. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dzieci naturalnie wiedzą dokładnie jak powinna wyglądać "droga" rozwoju ruchowego. Przeanalizowanie podstawowych form aktwności, kształowanych w dzieciństwie i wprowadzenie na tej podstawie zmian w Twoim treningu może przynieść świetne efekty treningowe.

Przychodzimy na świat bardzo mobilni, z dużym fizjologicznym zakresem ruchu niemal we wszystkich stawach. Brakuję nam jednak stabilności, koordynacji i siły, którą kształtujemy już w trakcie pierwszych miesięcy swojego życia. Początek życia w dużej mierze cechuje rowijanie stabilności, przy równoczesnym budowaniu zależności opartych o koordynację ruchową i siłę. Tak powstają coraz to bardziej skoplikowane wzorce ruchowe. Pamiętaj jednak o tym, że rozwój cechuje się pewnymi prawami i najważniejsze są podstawy i porządek, bez których nie można przeskoczyć na wyższe piętro aktywności ruchowej.

Przypomnij sobie jak wyglądała bateria testów funkcjonalnych FMS. Odnosiła się ona praktycznie do wszystkich ruchów, z których korzystasz w każdej aktywności dnia codziennego.

Podsumowując, człowiek posiada siedem podstawowych wzorców ruchowych:

  •  Chód.
  •  Przysiad.
  •  Pociąganie do siebie.
  •  Odpychanie od siebie.
  •  Wyprost tułowia.
  •  Zgięcie tułowia.
  •  Skręt tułowia.

Na podstawie tych wzorców doskonalisz sprawnośc fizyczną i stajesz się lepszym piłkarzem. Pamietaj, że nie są to ograniczenia, ale możliwości. Od Ciebie zależy jak je wykorzystasz!

 

Jeśli masz pytania napisz do mnie :) bartosz.kot@soccerskills.pro

konsultant ds. fizjoterapii PSS Bartosz Kot

Fizjoterapia Bartosz Kot

www.fizjoterapiabkot.pl