System Soccer Skills PRO COACH to moduł systemu szkolenia do treningu indywidualnego. Jest intuicyjny w obsłudze, dostępny online, pozwala to trenerowi korzystać z niego nawet w trakcie prowadzenia zajęć poprzez użycie dowolnego urządzenia mobilnego posiadającego dostęp do internetu.

System Soccer Skills PRO COACH zawiera roczną planifikację szkolenia, skupiającą się na aspektach motorycznych, technicznych i taktyce indywidualnej. Trener posiadający dostęp do platformy może korzystać z gotowych konspektów treningowych, modyfikować je lub tworzyć je samemu w oparciu o cele treningowe wyznaczone dla danej kategorii wiekowej.

System Soccer Skills PRO COACH posiada szereg narzędzi pozwalających licencjonowanym trenerom podnieść jakość prowadzonych zajęć. Trenerzy posiadający dostęp do platformy mogą bezpośrednio po treningu przekazać zawodnikom i ich rodzicom feedback dotyczący zajęć, zadać pracę domową czy wyznaczyć datę i godzinę kolejnych zajęć.