Trening prowadzony przez trenerów Polish Soccer Skills posiadających licencję Soccer Skills PRO COACH ma na celu uzupełnienie treningu klubowego. Licencjonowani trenerzy korzystają z systemu online zawierającego roczną planifikację szkolenia, skupiającą się na aspektach motorycznych, technicznych i taktyce indywidualnej.

Przewagą treningu w grupach czteroosobowych jest dbałość o szczegóły, które determinują poziom osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Indywidualizacja pozwala na szybsze przyswojenie informacji przez zawodnika i zastosowanie nowych umiejętności w trakcie treningu klubowego oraz meczów.

Treningi prowadzone wg filozofii Soccer Skills PRO pomagają we wzmaganiu poziom koncentracji u zawodników poprzez Ich optymalne pobudzenie w trakcie treningu.

We współczesnym sporcie praca nad psychiką zawodników stanowi nieodłączny element treningu. Z myślą o tym przygotowaliśmy naszych psychologów do pracy z młodymi piłkarzami.

Wszyscy psychologowie posiadający licencję Polish Soccer Skills bardzo dobrze znają metodologię Soccer Skills PRO, zatem ich praca jest doskonałym uzupełnieniem treningów indywidualnych, spójnym z realizowanym podczas tych treningów programem.

Psychologowie są przygotowani zarówno do pracy podczas bezpośrednich spotkań, jak i zajęć prowadzonych przez Skype. Taka formuła umożliwia uczestniczenie w treningu mentalnym zawodnikom mieszkającym w miejscowościach, w których nie ma psychologa.