Warunki elastycznej oferty bezpiecznej rezygnacji lub zmiany rezerwacji

 

 1. Wykup opcji bezpiecznej rezygnacji lub zmiany rezerwacji dotyczy nabywanego prawa do zwrotu środków poniesionych na zakup obozu PSS lub przeniesienie ich na inną aktywność PSS w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
 2. Cena opcji bezpiecznego zwrotu i zmiany rezerwacji to 100 PLN.
 3. Opcję bezpiecznego zwrotu i zmiany rezerwacji można wykupić jedynie przy składaniu rezerwacji, późniejsze dokupienie tej opcji nie jest możliwe.
 4. W ramach opcji bezpiecznej rezygnacji oferta zwrotu środków poniesionych na zakup obozu PSS w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie następuje w następujących przypadkach:
  a. Nagłego zachorowania uczestnika obozu uniemożliwiającego uczestnictwo w obozie, zgłoszonego najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu – na podstawie właściwej dokumentacji medycznej, zgłoszonej niezwłocznie Fundacji,
  b. Nagłego zdarzenia losowego dotyczącego życia lub zdrowia najbliższych członków rodziny uczestnika obozu, które nastąpiło w terminie bezpośrednio poprzedzającym datę obozu – na podstawie właściwej dokumentacji medycznej, zgłoszonej niezwłocznie Fundacji,
  c. Nagłego zachorowania uczestnika obozu uniemożliwiającego kontynuowanie uczestnictwa w obozie, zgłoszonego przez Fundację rodzicom/opiekunom prawnym – za potrąceniem proporcjonalnej części środków wynikającej z faktycznego pobytu uczestnictwa w obozie,
  d. Nagłego zdarzenia losowego dotyczącego życia lub zdrowia najbliższych członków rodziny uczestnika obozu, które nastąpiło w czasie pobytu uczestnika na obozie – na podstawie właściwej dokumentacji medycznej, zgłoszonej niezwłocznie Fundacji, za potrąceniem proporcjonalnej części środków wynikającej z faktycznego pobytu uczestnictwa w obozie.
 5. Fundacja dokonuje przeniesienia środków poniesionych na zakup obozu PSS w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie w następujących przypadkach:
  a. Zdarzenia innego niż określone w pkt. 4, uniemożlwiającego uczestnictwo w obozie, zgłoszone Fundacji najpóźniej w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia obozu – przeniesienie na wskazany obóz Fundacji odbywający się w terminie do 12stu miesięcy od daty pierwotnego obozu
  b. Zdarzenia innego niż określone w pkt. 4, uniemożlwiającego uczestnictwo w obozie, zgłoszone Fundacji najpóźniej w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia obozu – przeniesienie na innego uczestnika wskazanego Fundacji, z zastrzeżeniem spełnienie przez wskazanego uczestnika warunków formalnych uczestnictwa w obozie PSS.
 6. Zarówno zwrot jak i przeniesienie środków następuje za potrąceniem ceny zakupu opcji bezpiecznej rezygnacji i zmiany rezerwacji.
 7. Klienci, którym należy się zwrot zgodnie z pkt 4, mogą zamiast zwrotu środków zażądać przeniesienia środków na inny obóz PSS odbywający się w terminie do 12 miesięcy od daty pierwotnego obozu.
 8. Rezygnację z podaniem przyczyny, dokumentami potwierdzającymi zaistniałą przyczynę, zadeklarowaną opcją zwrotu lub przeniesienia na inny obóz, danymi uczestnika obozu oraz w przypadku opcji zwrotu numerem rachunku do zwrotu należy wysłać na adres info@soccerskills.pl.
 9. Zakup opcji bezpiecznej rezygnacji i zmiany rezerwacji oznacza akceptację niniejszych warunków.