Jak wygląda trening piłkarski na obozach Polish Soccer Skills? Blog PSS

Polish Soccer Skills to nowatorski projekt szkolenia skoncentrowany wokół indywidualnego oraz drużynowego przygotowania młodych zawodników do gry w piłkę nożną.

Jedną z aktywności Polish Soccer Skills są obozy letnie, które co roku skupiają blisko 5000 zawodników i zawodniczek z Polski oraz innych regionów świata. Podczas tygodniowych zgrupowań w 5 lokalizacjach zawodnicy doskonalą swoje indywidualne umiejętności.

1 trener na 4 zawodników

Trening przeprowadzony jest w określonej liczbie zawodników przypadającego na trenera ( 4 piłkarzy - 1 trener), dzięki takiej indywidualizacji trener ma możliwość obserwacje oraz ewaluacje indywidualnych oraz kolektywnych działań techniczno-taktycznych poszczególnych zawodników. Pierwsza cześć treningu oparta jest na zachowaniach indywidualnych - doskonalenie podstawowych umiejętności piłkarskich oraz na percepcji czyli „zbieraniu informacji z otoczenia” - dzięki odpowiedniej percepcji zawodnik może lepiej ocenić sytuacje (przykład) . Każdego dnia podczas obozu młodzi piłkarze trenują inną umiejetność piłkarska.

Sytuacje meczowe - gry 4x4

W danym dniu indywidualne działania techniczno - taktyczne korelują z kolektywnymi działaniami, które realizowane są w dalszej fazie treningu - w grupach 8 osobowych na których przypada 2 trenerów. Zawodnicy w większej liczbie mogą skuteczniej odtworzyć poprzez określoną grę - sytuację meczową. Działania grupowe oparte są na komunikacji zawodników oraz współpracy ich zachowań. Komunikacja zawodników przebiega najczęściej w sposób niewerbalny, poprzez obserwacje ustawienia swoich kolegów z drużyny, obserwacje ustawienie przeciwnika, przestrzeni boiskowej w której się znajduje lub itd.

Dzięki takiej komunikacji, współpracy w formie kolektywnych działań techniczno - taktycznych zawodnicy lepiej rozumieją grę oraz dostrzegają jak mogą wykorzystać indywidualne umiejętności techniczno-taktyczne realizowane w wcześniejszej fazie treningu. 

Rozumienie gry

Indywidualne umiejętności techniczno- taktyczne oraz percepcja są narzędziem do realizacji działań kolektywnych.

Działania kolektywne mają na celu zwiększenie poziomu rozumienia gry - czyli wybór optymalnych rozwiązań w trakcie gdy jesteśmy w bezpośrednim posiadaniu piłki, momencie gdy mój współpartner posiada piłkę albo w momencie gdy mój zespół nie posiada piłki.

Cele coachingowe i komunikacja

W jednostce treningowej trener posiada wyszczególnione cele coachingowe do realizacji przez zawodników. Dzięki odpowiedniemu dobraniu celów zawodnicy mogą skuteczniej realizować dane ćwiczenie. Trener poprzez pytania otwarte do zawodników zmusza ich do myślenia oraz znalezienia odpowiedzi na pytania, które pomogą im optymalnie rozwiązaćsytuacje boiskową w trakcie treningu. Musimy szanować kreatywność zawodników i stwarzać im środowisko w którym będą mieli swoboda w wyborze własnego skutecznego działania. W jednostce treningowej chcemy aby zawodnik mierzył się z sytuacjami, które są zbliżone z określonymi działaniami, które mogą wystąpić w meczu mistrzowskim.

Oprócz szczegółowego planu szkoleniowego realizowanego w trakcie obozu, trenerzy mają za zadanie zbudować dobrą relacje z zawodnikami opartą na wzajemnym zaufaniu oraz empatii. Taka współpraca daje wymierne korzyści oraz satysfakcję z procesu treningowego zarówno trenerowi jak i młodym piłkarzom.

Oprócz treningu piłkarskiego na obozach jest realizowany trening motoryczny, trening mentalny z psychologiem sportu, zajęcia z fizjoterapeutą oraz warsztaty "Nie wykluczamy".

Marek Gołembowski
Koordynator ds. szkolenia

Więcej informacji o obozach letnich i zapisy >>