Przegląd Sportowy: Technika wg metodologii Soccer Skills PRO. W małej grupie więcej widać

Nauczanie techniki wg metodologii Soccer Skills PRO odbywa się poprzez ćwiczenia w podgrupach czteroosobowych, a następnie podczas gier 4 na 4. – Te obszary są jednymi z ważniejszych wyróżników naszego systemu – mówi Tomasz Sołtysiak, koordynator treningu piłkarskiego Soccer Skills PRO. Dostępna na platformie internetowej baza ćwiczeń sprzyja rozwijaniu umiejętności i zachowań.

– Zaleta dzielenia zawodników na czteroosobowe podgrupy to przede wszystkim większa łatwość w zauważeniu detali, które w przyszłości mogą determinować osiągnięcie poziomu mistrzostwa sportowego przez młodych piłkarzy. Ponadto dzięki dużej częstotliwości kontaktów z piłką zawodnicy szybciej przyswajają nowe umiejętności – mówi Sołtysiak. Podział na mniejsze grupy sprzyja utrzymaniu wysokiej koncentracji u zawodników, a mała liczba przestojów w ćwiczeniu – w osiągnięciu optymalnego poziomu pobudzenia organizmu.

 


Podczas gier 4 na 4 zawodnicy doskonalą umiejętności nabyte w treningu. – Cele i zalecenia są takie same, natomiast oczekuje się optymalnego podejmowania decyzji w zmieniających się warunkach – tłumaczy Sołtysiak. Rozwiązywanie sytuacji meczowych odbywa się w sposób naturalny, ponieważ w krótkim czasie występuje wiele akcji, jak podczas prawdziwego spotkania. Sołtysiak zauważa, że zadaniem trenera jest naprowadzenie (ale nie wyręczenie) zawodnika na wybór rozwiązania, a piłkarz uczony jest, by wiedzieć, co chce zrobić, a następnie jak to wykonać.

 

Źródło:http://www.przegladsportowy.pl/junior/polish-soccer-skills,soccer-skills-pro-w-malej-grupie-wiecej-widac,artykul,733566,1,12759.html