Trening mentalny - emocje mają pomagać

W piłce nożnej równie ważne, jak solidna praca na treningach, jest przygotowanie mentalne. Słaba psychika zmarnowała wiele karier, dlatego w Polish Soccer Skills zadbaliśmy i o ten element. Trening mentalny uczy zawodników, czym są emocje, pomaga zrozumieć ich związek z myśleniem oraz wpływ na zachowanie.

Trening mentalny wyposaża zawodników w narzędzia, które pomagają regulować poziom pobudzenia w zależności od wymogów sytuacji, pozwalają kontrolować emocje i wykorzystywać je dla własnej korzyści.

Dzięki zajęciom, które prowadzą psychologowie sportu, zawodnicy poznają techniki wzmacniania motywacji i uczą się, jak reagować na sytuacje, które mogą ją obniżyć. Głównym celem jest budowanie u młodych piłkarzy pewności siebie, zarówno na boisku, jak i poza nim. Uświadomienie im, że mogą kontrolować swoje emocje, pokazanie, jak mają pracować nad motywacją, koncentracją czy efektywnie się komunikować. – Uczą się reagować na błędy i wyciągać z nich wnioski. Trening koncentracji wzmacnia zdolność skupiania się na tym, co najważniejsze i w efekcie ułatwia funkcjonowanie w warunkach silnej presji psychicznej. 

Ćwiczenia z zakresu treningu mentalnego prowadzone na obozach Polish Soccer Skills dostosowane są do wieku i predyspozycji zawodników. Prosta forma i szczegółowy komentarz do każdego umożliwia przeprowadzenie ich również w domu. 

Więcej treningów mentalnych na obozach Polish Soccer Skills. Zapraszamy :)

Obozy ZIMA 2020 w Spale >>

Świąteczne obozy stacjonarne w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Sosnowcu >>